Държавна администрация


Datacard са предоставили решения за идентификация за повече от 350 проекта на държавните администрации в над 95 държави. Datacard си сътрудничи с държавни агенции и интегратори в цял свят за осъществяването на комплексни проекти, свързани с персонална идентификация. Решенията включват персонализация, софтуер и консумативи, които гарантират високо ниво на сигурност и защита от фалшификация на държавните програми за персонална идентификация с карти, като напр. лични карти, шофьорски книжки, здравни карти, карти за електронно гласуване и др.


Responsive Menu Clicked Image