ID карти на служители

ID Corporate-290-180

 

 

 

 

 

Основната функция на служебните ID карти е да идентифицират служителите в дадена организация. Освен това те могат да служат и за осъществяване на контрол на достъп, в зависимост от изискваното ниво на сигурност. Информацията за картодържателя може да бъде отпечатана или записана в картата: име, фамилия, снимка, длъжност, отдел, ниво на достъп и т.н.
С картовите принтери на Entrust Вие можете да кодирате персонална информация в картата и да използвате картите за по-високо ниво на сигурност и контрол на достъп до сградите и помещенията във Вашата корпоративна структура.

Responsive Menu Clicked Image