MX2100

Системата MX2100 е подходяща за централизирано издаване на карти в средноголеми тиражи, благодарение на скоростта от до 1 200 карти/час и възможността за добавяне на нови модули и технологии в зависимост от нуждите на клиента. MX2100 може да бъде интегрирана с MXD211 и MXi210™ и в един цялостен непрекъснат процес да се извърши персонализиран картов мейлинг.

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Разнообразни конфигурации
 • Скорост на персонализация – до 1 200 карти/час
 • Автоматизиран вграден контрол на качеството – минимизира нуждата от ръчна проверка, увеличава скоростта и намалява разходите.

Платформата за централизирано издаване на карти на Datacard предоставя възможност за използване на различни технологии, от които да избирате или да комбинирате в зависимост от обемите и вида персонализация.

Система за издаване на карти MX2100

 • Системен контролер 2-ро поколение
 • Card Input Gen 2
 • Metal Card Input
 • Почистване на карта 2-ро поколение
 • Технология за верификация на изображение (Vision Verification) 3-то поколение
 • Кодиране на магнитна лента 2-ро поколение
 • Сканиране на карти 2-ро поколение
 • Персонализация на смарт карти 2-ро поколение
 • Печат на износоустойчиви графики 2-ро поколение
 • Печат на графики 3-то поколение
 • Пълноцветен печат в една стъпка
 • DOD печат 2-ро поколение
 • Двустранен DOD печат
 • Лазер 425F
 • Лазер 430G
 • Basic Topcoat
 • Datacard® CardGard® UV-Curing Topcoat
 • Datacard® DuraGard® Laminate
 • Secure Indent
 • Ембос 2-ро поколение
 • Topping Gen 2
 • Поставяне на етикети 2-ро поколение
 • Card Flipper Gen 2
 • Multi-Card Buffer Gen 2
 • Осигуряване на качеството (Quality Assurance)
 • Card Output Gen 2
 • Metal Card Output

Системите от MX серията са налични както като самостоятелни, така и като вградени системи.

Система за картов мейлинг MXD211

MXi215 Envelope Insertion System

CardWizard, TruCredential, Secura, CDI

Responsive Menu Clicked Image