Сектор Образование

ID картите в учебните заведения служат за незабавна и лесна идентификация на ученици, учители, административен персонал и посетители, с цел гарантиране на по-безопасна среда за обучение. За повече гъвкавост и удобство, ID картата може да изпълнява няколко функции: контрол на достъп, идентификация и безкасови разплащания.

 

Responsive Menu Clicked Image