Здравноосигурителни карти

HealthInsuranceCard_290-180

 

 

 

 

 

Националните здравни програми изискват сигурно и защитено записване и съхранение на лични данни, за да се осигури персонален, надежден и навременен достъп на гражданите до здравните услуги. Решенията на Entrust за издаване на здравни ID карти гарантират спазването на тези изисквания.

Responsive Menu Clicked Image