MXD111

Система за картов мейлинг MXD111

КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Висока производителност
  • Възможност за поставяне на до 4 карти на формуляр
  • Автоматизирана проверка на баркод за съпадение на карта с бланка
  • Възможност за сгъване на бланка тип C или Z

MXD111 се интегрира безпроблемно със системата за централизирано издаване на карти MX1100.

Платформата за централизирано издаване на карти на Datacard разполага с различни технологии, от които да избирате в зависимост от обемите на печат на карти и вида персонализация.

• Черно-бял печат
• Прикрепяне на карта / Сгъване на бланка

Responsive Menu Clicked Image